Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 17

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (68,2 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
299 Komunikat nr 4/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 kwietnia 2004 r. wsprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej iRozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 299 (143,8 kB)
298 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. owskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa zrejestracji, wprzypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 298 (34,7 kB)
297 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. wsprawie wykazu norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 297 (50,1 kB)
296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 296 (35,5 kB)
295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. wsprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich wsądach powszechnych: wSądzie Okręgowym wWarszawie oraz wsądach rejonowych wobszarze właściwości Sądu Okręgowego wWarszawie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 295 (35,1 kB)
294 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. wsprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 294 (35,1 kB)
293 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. wsprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 293 (95,0 kB)
292 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 marca 2004 r. wsprawie wykazu szkół iplacówek oznaczeniu regionalnym, które zostały przejęte zdniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 292 (769,8 kB)
291 Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. wsprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego zRepubliki Białorusi Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 291 (35,6 kB)
290 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 290 (46,2 kB)
289 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. wsprawie wzoru karty do głosowania wobwodach utworzonych za granicą ina polskich statkach morskich, wwyborach do Parlamentu Europejskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 289 (145,6 kB)
288 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. wsprawie trybu izasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz oliczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, wtrakcie głosowania wwyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 288 (48,1 kB)
287 Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej ozmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej oprzejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej wTrstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 287 (35,7 kB)
286 Porozumienie z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej oprzejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 286 (49,8 kB)

< Dziennik nr 16

Dziennik nr 18 >