Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 18

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (81,9 kB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
330 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 330 (46,3 kB)
329 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 329 (46,3 kB)
328 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 328 (36,0 kB)
327 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 327 (36,0 kB)
326 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 326 (42,3 kB)
325 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 325 (35,8 kB)
324 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 324 (35,8 kB)
323 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 323 (35,9 kB)
322 Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury oudzieleniu iocofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 322 (989,5 kB)
321 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 321 (36,2 kB)
320 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 320 (36,2 kB)
319 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 319 (36,8 kB)
318 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 318 (36,8 kB)
317 Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 317 (77,6 kB)
316 Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. wsprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 316 (79,2 kB)
315 Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. wsprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 315 (78,3 kB)
314 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 314 (43,0 kB)
313 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 313 (36,8 kB)
312 Zarządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 312 (38,3 kB)
311 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 40 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 311 (35,5 kB)
310 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 310 (35,5 kB)
309 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2004 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 309 (35,5 kB)
308 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 308 (34,3 kB)
307 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 307 (37,4 kB)
306 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 306 (37,6 kB)
305 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 305 (37,5 kB)
304 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 304 (40,2 kB)
303 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 303 (39,8 kB)
302 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 302 (41,6 kB)
301 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 301 (37,5 kB)
300 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 300 (37,5 kB)

< Dziennik nr 17

Dziennik nr 19 >