Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 21

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (67,8 kB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
383 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 383 (157,9 kB)
382 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 12 maja 2004 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 382 (33,1 kB)
381 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. wsprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 381 (77,8 kB)
380 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 380 (77,8 kB)
379 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie wykazu dyplomów, świadectw iinnych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 379 (809,2 kB)
378 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 378 (256,3 kB)
377 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 377 (884,6 kB)
376 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 376 (682,1 kB)
375 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. wsprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 375 (2,6 MB)
374 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 50 z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 374 (36,6 kB)
373 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 49 z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 373 (32,4 kB)
372 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumień zRepubliką Słowacką iRepubliką Węgierską, zawartych wformie wymiany not, wsprawie wygaśnięcia umów wskazanych w załącznikach do tych not Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 372 (38,0 kB)
371 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 371 (40,5 kB)
370 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie wygaśnięcia niektórych umów zawartych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 370 (35,3 kB)
369 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 369 (31,2 kB)
368 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 368 (31,2 kB)
367 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 367 (31,2 kB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >