Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 32

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (70,3 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
578 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 578 (45,6 kB)
577 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 577 (45,6 kB)
576 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 576 (50,4 kB)
575 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 575 (36,6 kB)
574 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 574 (36,6 kB)
573 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 573 (36,6 kB)
572 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 572 (37,0 kB)
571 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz zzakresem przedmiotowym tych mandatów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 571 (147,7 kB)
570 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy iwielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 570 (57,8 kB)
569 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 569 (51,2 kB)
568 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 568 (74,2 kB)
567 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 567 (36,7 kB)
566 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 566 (37,0 kB)
565 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 565 (41,6 kB)
564 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 564 (36,5 kB)
563 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. oużyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego wskładzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Greckiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 563 (40,4 kB)
562 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 562 (35,8 kB)
561 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 561 (35,8 kB)
560 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 560 (35,0 kB)
559 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 559 (35,0 kB)
558 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 558 (37,8 kB)
557 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 557 (34,6 kB)
556 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 556 (34,6 kB)
555 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 555 (34,6 kB)

< Dziennik nr 31

Dziennik nr 33 >