Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2004 r. separator

Nr 4

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (72,6 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
80 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 80 (140,5 kB)
79 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 79 (35,5 kB)
78 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 78 (35,8 kB)
77 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. wsprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 77 (35,8 kB)
76 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz dnia 15 stycznia 2004 r. wsprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 76 (35,8 kB)
75 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 75 (36,5 kB)
74 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 74 (36,5 kB)
73 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. owskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 73 (36,5 kB)
72 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. wsprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 72 (36,1 kB)
71 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 71 (36,1 kB)
70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. wsprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 70 (35,2 kB)
69 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 69 (35,2 kB)
68 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 68 (35,2 kB)
67 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2003 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 67 (35,2 kB)
66 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 66 (38,5 kB)
65 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 65 (96,6 kB)
64 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 64 (35,5 kB)
63 Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej wzwiązku znadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 63 (61,2 kB)
62 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2004 r. wsprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 62 (45,3 kB)
61 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 61 (34,6 kB)
60 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 60 (50,2 kB)
59 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 59 (35,2 kB)
58 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 58 (35,2 kB)
57 Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 57 (35,2 kB)
56 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. wsprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 56 (35,3 kB)
55 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. wsprawie uczczenia pamięci Witolda Lutosławskiego w10. rocznicę Jego śmierci. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 55 (35,3 kB)
54 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. wsprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 54 (35,3 kB)
53 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. wsprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 53 (38,7 kB)
52 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem generała Stefana Roweckiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2004 pozycja 52 (38,7 kB)

< Dziennik nr 3

Dziennik nr 5 >