Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2005 r. separator

Nr 28

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (82,9 kB)

< Dziennik nr 27

Dziennik nr 29 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
395 Komunikat nr 5/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 395  (88,7 kB)
394 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem podpisanym w Luksemburgu dnia 7 października 2004 r. do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz utworzenia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę, podpisanego w Luksemburgu dnia 5 października 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 394  (63,6 kB)
393 Protokół podpisany w Luksemburgu dnia 7 października 2004 r. do Porozumienia administracyjnego między Ministrem Mobilności Królestwa Belgii, Ministrem Transportu Wielkiego Księstwa Luksemburga, Ministrem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów, Ministrem Infrastruktury, Transportu, Zagospodarowania Przestrzennego, Turystyki i Gospodarki Morskiej Republiki Francuskiej, Ministrem Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa Republiki Federalnej Niemiec, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu Irlandii, Sekretarzem Stanu ds. Transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Ministrem Transportu Królestwa Hiszpanii w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego oraz ustanowienia instytucji wprowadzającej w życie tę współpracę, podpisanego w Luksemburgu dnia 5 października 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 393  (69,4 kB)
392 Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006, podpisanym w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 392  (81,8 kB)
391 Program współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2004—2006, podpisany w Pradze dnia 7 grudnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 391  (129,8 kB)
390 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005—2006, podpisanym we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 390  (98,5 kB)
389 Porozumienie o współpracy między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Białorusi na lata 2005—2006, podpisane we Wrocławiu dnia 9 grudnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 389  (579,3 kB)
388 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 388  (55,1 kB)
387 Porozumienie między Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisane w Warszawie dnia 2 lutego 2005 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 387  (53,2 kB)

< Dziennik nr 27

Dziennik nr 29 >