Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2005 r. separator

Nr 5

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (80,3 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
69 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 69 (44,6 kB)
68 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 68 (36,8 kB)
67 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 67 (36,8 kB)
66 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 66 (36,8 kB)
65 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 65 (36,8 kB)
64 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 64 (36,6 kB)
63 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 63 (36,6 kB)
62 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 62 (36,6 kB)
61 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. owskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 61 (36,4 kB)
60 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego wWarszawie z dnia 17 stycznia 2005 r. opodaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 60 (36,4 kB)
59 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 59 (35,7 kB)
58 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 58 (35,7 kB)
57 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 57 (35,7 kB)
56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 56 (35,7 kB)
55 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 55 (36,4 kB)
54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 54 (36,4 kB)
53 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku iobwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wdniu 21 listopada 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wwojewództwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 53 (36,4 kB)
52 Oświadczenie rządowe z dnia 7 stycznia 2005 r. wsprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej ozmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 52 (40,3 kB)
51 Porozumienie z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej aRządem Republiki Słowackiej oprzejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 51 (63,5 kB)
50 Oświadczenie rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 50 (36,1 kB)
49 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 49 (40,8 kB)
48 Oświadczenie rządowe z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy ododatkowych środkach budowy zaufania ibezpieczeństwa, podpisaną wWarszawie dnia 16 kwietnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 48 (47,2 kB)
47 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, podpisana w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 47 (67,4 kB)
46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 46 (35,6 kB)
45 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2004 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 45 (35,6 kB)
44 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2004 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 44 (35,6 kB)
43 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 43 (40,2 kB)
42 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 42 (41,3 kB)
41 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 41 (57,2 kB)
40 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 40 (57,2 kB)
39 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 39 (37,1 kB)
38 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 38 (37,9 kB)
37 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2005 pozycja 37 (37,9 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >