Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2006 r. separator

Nr 72

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (458,3 kB)

< Dziennik nr 71

Dziennik nr 73 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
724 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 724  (513,6 kB)
723 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 723  (439,7 kB)
722 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 722  (440,5 kB)
721 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 721  (447,5 kB)
720 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 720  (471,0 kB)
719 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2007 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 719  (496,9 kB)
718 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 718  (470,1 kB)
717 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 717  (3,2 MB)
716 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2006 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 716  (531,3 kB)

< Dziennik nr 71

Dziennik nr 73 >