Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2006 r. separator

Nr 90

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (110,8 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik dla roku 2007, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
964 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 964 (141,3 kB)
963 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 963 (59,1 kB)
962 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 962 (56,7 kB)
961 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 961 (56,7 kB)
960 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 960 (57,5 kB)
959 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 959 (60,7 kB)
958 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 958 (57,0 kB)
957 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 957 (57,0 kB)
956 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 956 (56,6 kB)
955 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 955 (56,6 kB)
954 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 954 (56,5 kB)
953 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 953 (56,5 kB)
952 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 952 (57,3 kB)
951 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 951 (57,3 kB)
950 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 950 (57,3 kB)
949 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 949 (59,5 kB)
948 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 191 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 948 (57,1 kB)
947 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 189 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 947 (57,0 kB)
946 Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 946 (57,0 kB)
945 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 945 (56,3 kB)
944 Porozumienie z dnia 7 lipca 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 944 (62,3 kB)
943 Oświadczenie rządowe z dnia 4 października 2006 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko—Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 943 (56,7 kB)
942 Porozumienie z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko—Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 942 (248,1 kB)
941 Oświadczenie rządowe z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisanej w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 941 (90,6 kB)
940 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, podpisana w Warszawie dnia 13 lipca 1998 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 940 (131,8 kB)
939 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 939 (103,2 kB)
938 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 938 (56,9 kB)
937 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 937 (60,5 kB)
936 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 936 (57,5 kB)
935 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 935 (57,5 kB)
934 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w 60. rocznicę śmierci gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” ostatniego dowódcy Armii Krajowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 934 (56,9 kB)
933 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ostatnich wydarzeń w stosunkach gruzińsko-rosyjskich oraz integralności terytorialnej Gruzji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 933 (56,9 kB)
932 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń—czerwiec 2006 r. (podczas Prezydencji austriackiej) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 932 (56,9 kB)
931 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2006 pozycja 931 (61,4 kB)

< Dziennik nr 89

Dziennik dla roku 2007, numer 1 >