Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2007 r. separator

Nr 15

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,6 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
177 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 177 (63,4 kB)
176 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 176 (57,2 kB)
175 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 175 (57,2 kB)
174 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 174 (58,6 kB)
173 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2007—2012 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 173 (56,2 kB)
172 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Rzeszowie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 172 (56,2 kB)
171 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów przez obwodowe komisje wyborcze, terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2006—2010 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 171 (57,3 kB)
170 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 170 (60,7 kB)
169 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2007 r. o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 169 (57,0 kB)
168 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 168 (55,2 kB)
167 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 167 (55,2 kB)
166 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 166 (55,2 kB)
165 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 165 (55,4 kB)
164 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 164 (55,4 kB)
163 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 163 (57,4 kB)
162 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 162 (55,5 kB)
161 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2007 r. o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 161 (55,5 kB)
160 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 160 (62,0 kB)
159 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2007 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 159 (58,5 kB)
158 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD za wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 158 (56,3 kB)
157 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 157 (57,4 kB)
156 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 156 (60,7 kB)
155 Rezolucja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 155 (56,8 kB)

< Dziennik nr 14

Dziennik nr 16 >