Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2007 r. separator

Nr 34

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (100,9 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
402 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 402 (1,2 MB)
401 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 401 (55,5 kB)
400 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 400 (57,9 kB)
399 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 399 (61,0 kB)
398 Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 398 (56,7 kB)
397 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 397 (56,7 kB)
396 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 396 (60,0 kB)
395 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 395 (57,6 kB)
394 Oświadczenie rządowe z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Boliwii o zniesieniu wiz, zawartego w formie wymiany not w Buenos Aires dnia 30 marca 1994 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 394 (56,1 kB)
393 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Transportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o zmianie Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, sporządzonego w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r., zmienionego Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej, sporządzonym w Bielsku-Białej dnia 19 lipca 2001 r., podpisanym w Warszawie dnia 16 lutego 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 393 (56,1 kB)
392 Porozumienie między Ministrem Transportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej o zmianie Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Poczt i Łączności Republiki Słowackiej o miejscu połączenia planowanej autostrady D 18 po stronie słowackiej i planowanej drogi dwujezdniowej po stronie polskiej na granicy państwowej polsko-słowackiej pomiędzy miejscowościami Skalite i Zwardoń oraz ich przebiegu w strefie przygranicznej, sporządzonego w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r., zmienionego Porozumieniem między Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Transportu, Poczty i Telekomunikacji Republiki Słowackiej, sporządzonym w Bielsku-Białej dnia 19 lipca 2001 r., podpisane w Warszawie dnia 16 lutego 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 392 (309,7 kB)
391 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanego w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 391 (86,4 kB)
390 Protokół między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisany w Luksemburgu dnia 27 kwietnia 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 390 (923,4 kB)
389 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 389 (124,7 kB)
388 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Słowenii o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisana w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 388 (567,6 kB)
387 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie uczczenia 85. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 387 (102,3 kB)
386 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie uczczenia pamięci Józefa Ignacego Kraszewskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 386 (56,2 kB)
385 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie uczczenia pamięci abp. Kazimierza Majdańskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 385 (56,2 kB)

< Dziennik nr 33

Dziennik nr 35 >