Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2007 r. separator

Nr 42

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (100,8 kB)

< Dziennik nr 41

Dziennik nr 43 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
492 Komunikat nr 7/2007/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 492 (173,0 kB)
491 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 491 (56,5 kB)
490 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 490 (56,7 kB)
489 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 489 (56,7 kB)
488 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 488 (56,7 kB)
487 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 487 (62,6 kB)
486 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2008 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 486 (60,0 kB)
485 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2008 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 485 (63,1 kB)
484 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 484 (56,5 kB)
483 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 483 (56,4 kB)
482 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2007 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 482 (59,2 kB)
481 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 481 (58,8 kB)
480 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 480 (56,0 kB)
479 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 479 (58,4 kB)
478 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2007 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 478 (55,8 kB)
477 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2007 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 477 (55,8 kB)
476 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 476 (55,1 kB)
475 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 475 (55,1 kB)
474 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 474 (57,0 kB)
473 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 473 (57,3 kB)
472 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. o nadaniu stopnia generała brygady Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 472 (55,3 kB)
471 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 471 (55,3 kB)
470 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 470 (56,7 kB)
469 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 469 (54,8 kB)
468 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 468 (54,8 kB)
467 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 467 (54,8 kB)
466 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2007 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 466 (57,2 kB)
465 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2007 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 465 (57,5 kB)
464 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 464 (55,8 kB)
463 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 463 (55,8 kB)

< Dziennik nr 41

Dziennik nr 43 >