Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2007 r. separator

Nr 45

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (83,4 kB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
538 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie projektu w zakresie priorytetu „Pomoc techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 538 (108,3 kB)
537 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2007 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 537 (56,5 kB)
536 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 536 (676,4 kB)
535 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 535 (59,0 kB)
534 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 74 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 534 (66,2 kB)
533 Uchwała Rady Ministrów nr 126/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2008 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 533 (62,3 kB)
532 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 532 (56,5 kB)
531 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 531 (59,9 kB)
530 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 530 (56,8 kB)
529 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 529 (59,3 kB)
528 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 528 (55,9 kB)
527 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 527 (101,3 kB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >