Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2007 r. separator

Nr 62

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (54,7 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
718 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2007 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 718  (38,9 kB)
717 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 717  (38,9 kB)
716 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 września 2007 r. w sprawie zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 716  (33,9 kB)
715 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 715  (33,9 kB)
714 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 714  (33,1 kB)
713 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2007 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 713  (33,1 kB)
712 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 712  (34,0 kB)
711 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 711  (41,3 kB)
710 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2007 pozycja 710  (33,8 kB)

< Dziennik nr 61

Dziennik nr 63 >