Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2008 r. separator

Nr 76

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (47,7 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
685 Komunikat nr 10/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 października 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 685 (372,4 kB)
684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 684 (139,4 kB)
683 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 683 (28,1 kB)
682 Uchwała Rady Ministrów nr 202 z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 682 (26,4 kB)
681 Umowa międzynarodowa — Oświadczenie rządowe z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 stycznia 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (PNWM), stanowiącego integralną część Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 681 (26,2 kB)
680 Umowa międzynarodowa — Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniającą Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP—WE, sporządzoną w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 680 (179,2 kB)
679 Umowa międzynarodowa — Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniającą Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP—WE, sporządzoną w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 679 (26,9 kB)
678 Umowa międzynarodowa — Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie zmieniająca Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP—WE, sporządzona w Luksemburgu dnia 10 kwietnia 2006 r.995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 678 (224,1 kB)
677 Oświadczenie rządowe z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawartą w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 677 (26,0 kB)
676 Umowa międzynarodowa — Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile o zatrudnianiu członków rodzin pozostających na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego, zawarta w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 676 (212,4 kB)
675 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 675 (26,5 kB)

< Dziennik nr 75

Dziennik nr 77 >