Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2008 r. separator

Nr 97

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (75,6 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik dla roku 2009, numer 1 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
854 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 854 (380,1 kB)
853 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 853 (30,2 kB)
852 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 852 (27,7 kB)
851 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 851 (32,6 kB)
850 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 850 (27,6 kB)
849 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 849 (27,5 kB)
848 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 848 (27,4 kB)
847 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 847 (27,4 kB)
846 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 146 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 846 (30,4 kB)
845 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 145 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 845 (28,7 kB)
844 Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 844 (27,8 kB)
843 Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 843 (27,6 kB)
842 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 842 (27,8 kB)
841 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 841 (27,5 kB)
840 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 840 (28,0 kB)
839 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 839 (28,6 kB)
838 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 838 (27,6 kB)
837 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 837 (27,6 kB)
836 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2008 r. o nadaniu odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 836 (27,2 kB)
835 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 835 (27,9 kB)
834 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 834 (27,8 kB)
833 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Połnocnoatlantyckiego w Republice Iraku Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 833 (27,7 kB)
832 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 832 (27,0 kB)
831 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2008 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 831 (32,8 kB)
830 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniające postanowienie o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 830 (27,3 kB)
829 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 90. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 829 (27,2 kB)
828 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2008 pozycja 828 (27,0 kB)

< Dziennik nr 96

Dziennik dla roku 2009, numer 1 >