Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2009 r. separator

Nr 47

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (298,2 kB) Pobierz dokument   (405,8 kB)

< Dziennik nr 46

Dziennik nr 48 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
704 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 704 z 2009 roku
703 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 703 z 2009 roku
702 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 702 z 2009 roku
701 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 701 z 2009 roku
700 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 700 z 2009 roku
699 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów Przejdź do aktu o pozycji 699 z 2009 roku
698 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Przejdź do aktu o pozycji 698 z 2009 roku
697 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu Przejdź do aktu o pozycji 697 z 2009 roku
696 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Przejdź do aktu o pozycji 696 z 2009 roku
695 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 695 z 2009 roku
694 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 694 z 2009 roku
693 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 693 z 2009 roku
692 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Przejdź do aktu o pozycji 692 z 2009 roku
691 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2009 r. o wolnym stanowisku komornika Sądowego Przejdź do aktu o pozycji 691 z 2009 roku
690 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami Przejdź do aktu o pozycji 690 z 2009 roku
689 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Przejdź do aktu o pozycji 689 z 2009 roku
688 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 56 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu Przejdź do aktu o pozycji 688 z 2009 roku
687 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 54 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa Przejdź do aktu o pozycji 687 z 2009 roku
686 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów Przejdź do aktu o pozycji 686 z 2009 roku
685 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego Przejdź do aktu o pozycji 685 z 2009 roku
684 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich Przejdź do aktu o pozycji 684 z 2009 roku

< Dziennik nr 46

Dziennik nr 48 >