Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2009 r. separator

Nr 5

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (67,2 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
61 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 61 (903,0 kB)
60 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 60 (27,7 kB)
59 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 59 (27,8 kB)
58 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 58 (27,7 kB)
57 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 57 (27,8 kB)
56 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 56 (27,6 kB)
55 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 55 (27,6 kB)
54 54 — Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 54 (27,2 kB)
53 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 53 (27,6 kB)
52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 52 (27,3 kB)
51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 51 (27,3 kB)
50 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 50 (27,7 kB)
49 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 49 (28,5 kB)
48 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 48 (28,4 kB)
47 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej — Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 47 (212,1 kB)
46 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 5 z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 46 (28,2 kB)
45 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwał w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 45 (29,3 kB)
44 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 44 (28,1 kB)
43 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2008 r. o nadaniu orderów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 43 (27,7 kB)
42 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 42 (27,3 kB)
41 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 41 (27,3 kB)
40 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. o nadaniu tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 40 (29,4 kB)
39 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 39 (27,9 kB)
38 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 38 (31,7 kB)
37 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygły Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 37 (27,5 kB)
36 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 36 (28,5 kB)

< Dziennik nr 4

Dziennik nr 6 >