Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2009 r. separator

Nr 9

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (60,2 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
116 Komunikat nr 2/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez ... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 116 (819,9 kB)
115 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 115 (28,0 kB)
114 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 114 (28,0 kB)
113 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie kwoty bazowej w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 113 (28,0 kB)
112 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 112 (28,0 kB)
111 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 111 (28,4 kB)
110 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 110 (28,5 kB)
109 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 109 (28,5 kB)
108 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 108 (28,6 kB)
107 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 107 (28,9 kB)
106 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 106 (28,5 kB)
105 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 105 (30,7 kB)
104 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 104 (29,0 kB)
103 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 103 (28,4 kB)
102 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 102 (28,5 kB)
101 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 101 (28,3 kB)
100 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 12 z dnia 4 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 100 (28,6 kB)
99 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 9 z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 99 (28,5 kB)
98 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 10 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 98 (28,3 kB)
97 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 6 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 97 (28,4 kB)
96 Oświadczenie rządowe z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla ... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 96 (27,9 kB)
95 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Astanie dnia 29 marca 2007 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 95 (1,0 MB)
94 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 22 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między ... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 94 (28,0 kB)
93 Porozumienie z dnia 22 października 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 93 (35,4 kB)
92 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 2008 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między ... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 92 (28,1 kB)
91 Porozumienie z dnia 27 czerwca 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu ... Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 91 (35,5 kB)
90 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 90 (27,6 kB)
89 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 89 (27,6 kB)
88 Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 88 (31,8 kB)
87 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 87 (28,0 kB)
86 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 86 (27,9 kB)
85 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2009 pozycja 85 (28,1 kB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >