Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2010 r. separator

Nr 10

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (312,0 kB) Pobierz dokument   (424,7 kB)

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
113 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie do-puszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 113 z 2010 roku
112 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwo¬ty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych Przejdź do aktu o pozycji 112 z 2010 roku
111 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2009 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent Przejdź do aktu o pozycji 111 z 2010 roku
110 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent Przejdź do aktu o pozycji 110 z 2010 roku
109 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego Przejdź do aktu o pozycji 109 z 2010 roku
108 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjali¬stycznych Republik Radzieckich Przejdź do aktu o pozycji 108 z 2010 roku
107 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych Przejdź do aktu o pozycji 107 z 2010 roku
106 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty Przejdź do aktu o pozycji 106 z 2010 roku
105 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie Przejdź do aktu o pozycji 105 z 2010 roku
104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie prze-ciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 r. Przejdź do aktu o pozycji 104 z 2010 roku
103 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Przejdź do aktu o pozycji 103 z 2010 roku
102 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, z serii „Historia jazdy polskiej” — Szwoleżer Gwardii Cesarza Napoleona I, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu Przejdź do aktu o pozycji 102 z 2010 roku
101 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderów Przejdź do aktu o pozycji 101 z 2010 roku
100 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2009 r. o nadaniu orderu Przejdź do aktu o pozycji 100 z 2010 roku
99 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu Przejdź do aktu o pozycji 99 z 2010 roku
98 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2009 r. o nadaniu orderu Przejdź do aktu o pozycji 98 z 2010 roku
97 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia Przejdź do aktu o pozycji 97 z 2010 roku
96 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2009 r. o nadaniu orderów Przejdź do aktu o pozycji 96 z 2010 roku
95 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Przejdź do aktu o pozycji 95 z 2010 roku
94 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Przejdź do aktu o pozycji 94 z 2010 roku
93 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów Przejdź do aktu o pozycji 93 z 2010 roku
92 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Przejdź do aktu o pozycji 92 z 2010 roku
91 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Przejdź do aktu o pozycji 91 z 2010 roku
90 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2009 r. o nadaniu orderów Przejdź do aktu o pozycji 90 z 2010 roku
89 Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010—2020 Przejdź do aktu o pozycji 89 z 2010 roku
88 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących usta¬wę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich pod¬stawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces Przejdź do aktu o pozycji 88 z 2010 roku
87 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przejdź do aktu o pozycji 87 z 2010 roku
86 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ireny Sendlerowej w 100. rocznicę Jej urodzin Przejdź do aktu o pozycji 86 z 2010 roku
85 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi Przejdź do aktu o pozycji 85 z 2010 roku

< Dziennik nr 9

Dziennik nr 11 >