Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2010 r. separator

Nr 94

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (714,1 kB) Pobierz dokument   (961,1 kB)

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1085 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 1085 z 2010 roku
1084 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2010 r. Przejdź do aktu o pozycji 1084 z 2010 roku
1083 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2010 r. Przejdź do aktu o pozycji 1083 z 2010 roku
1082 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Przejdź do aktu o pozycji 1082 z 2010 roku
1081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2010 r. Przejdź do aktu o pozycji 1081 z 2010 roku
1080 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2010—2015 Przejdź do aktu o pozycji 1080 z 2010 roku
1079 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie Przejdź do aktu o pozycji 1079 z 2010 roku
1078 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w ponownym głosowaniu będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat oraz gdy na skutek zmian na liście kandydatów warunkiem przeprowadzenia głosowania jest wydrukowanie nowych kart do głosowania Przejdź do aktu o pozycji 1078 z 2010 roku
1077 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (KOM(2010) 539 wersja ostateczna) Przejdź do aktu o pozycji 1077 z 2010 roku
1076 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (KOM(2010) 537 wersja ostateczna) Przejdź do aktu o pozycji 1076 z 2010 roku
1075 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym Przejdź do aktu o pozycji 1075 z 2010 roku
1074 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Ignacego Jana Paderewskiego w 150. rocznicę Jego urodzin Przejdź do aktu o pozycji 1074 z 2010 roku

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >