Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Monitor Polski 2011 r. separator

Nr 45

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (395,8 kB) Pobierz dokument   (536,6 kB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
511 Komunikat nr 6/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Przejdź do aktu o pozycji 511 z 2011 roku
510 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 510 z 2011 roku
509 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 509 z 2011 roku
508 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Przejdź do aktu o pozycji 508 z 2011 roku
507 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 507 z 2011 roku
506 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Przejdź do aktu o pozycji 506 z 2011 roku
505 Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar Przejdź do aktu o pozycji 505 z 2011 roku
504 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 35 z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności Przejdź do aktu o pozycji 504 z 2011 roku
503 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego Przejdź do aktu o pozycji 503 z 2011 roku
502 Uchwała Rady Ministrów nr 87 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 502 z 2011 roku
501 Uchwała Rady Ministrów nr 86 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 501 z 2011 roku
500 Uchwała Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 500 z 2011 roku
499 Uchwała Rady Ministrów nr 84 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 499 z 2011 roku
498 Uchwała Rady Ministrów nr 83 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 498 z 2011 roku
497 Uchwała Rady Ministrów nr 82 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 497 z 2011 roku
496 Uchwała Rady Ministrów nr 81 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 496 z 2011 roku
495 Uchwała Rady Ministrów nr 80 z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 495 z 2011 roku
494 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce Przejdź do aktu o pozycji 494 z 2011 roku
493 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy Przejdź do aktu o pozycji 493 z 2011 roku
492 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Przejdź do aktu o pozycji 492 z 2011 roku
491 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości Przejdź do aktu o pozycji 491 z 2011 roku

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >