Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Monitor Polski 2011 r. separator

Nr 68

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (314,0 kB) Pobierz dokument   (427,5 kB)

< Dziennik nr 67

Dziennik nr 69 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
681 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 681 z 2011 roku
680 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 680 z 2011 roku
679 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 679 z 2011 roku
678 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 678 z 2011 roku
677 Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 Przejdź do aktu o pozycji 677 z 2011 roku
676 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r. Przejdź do aktu o pozycji 676 z 2011 roku
675 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Przejdź do aktu o pozycji 675 z 2011 roku
674 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Przejdź do aktu o pozycji 674 z 2011 roku
673 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Przejdź do aktu o pozycji 673 z 2011 roku
672 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych Przejdź do aktu o pozycji 672 z 2011 roku
671 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta Przejdź do aktu o pozycji 671 z 2011 roku

< Dziennik nr 67

Dziennik nr 69 >