Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-884

< Pozycje nr 801 - 850


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
884 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 884 (225,0 kB) 2017-09-22
883 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 883 (228,4 kB) 2017-09-22
882 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, żołnierza niezłomnego Kościoła, w 40. rocznicę śmierci Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 882 (232,3 kB) 2017-09-22
881 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 881 (222,7 kB) 2017-09-22
880 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 880 (223,1 kB) 2017-09-22
879 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 879 (222,4 kB) 2017-09-21
878 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 878 (222,1 kB) 2017-09-21
877 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 877 (222,0 kB) 2017-09-21
876 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 876 (227,3 kB) 2017-09-21
875 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 875 (488,7 kB) 2017-09-20
874 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 874 (230,0 kB) 2017-09-19
873 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 873 (224,5 kB) 2017-09-19
872 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 872 (233,2 kB) 2017-09-14
871 Komunikat Nr 09/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 871 (307,7 kB) 2017-09-13
870 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 870 (227,7 kB) 2017-09-13
869 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 869 (511,0 kB) 2017-09-12
868 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 868 (317,2 kB) 2017-09-12
867 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 867 (230,2 kB) 2017-09-09
866 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 866 (240,8 kB) 2017-09-09
865 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 865 (253,5 kB) 2017-09-08
864 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 864 (242,1 kB) 2017-09-08
863 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 863 (247,9 kB) 2017-09-08
862 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 862 (227,9 kB) 2017-09-07
861 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 861 (222,6 kB) 2017-09-07
860 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 860 (221,7 kB) 2017-09-07
859 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 859 (228,4 kB) 2017-09-07
858 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 858 (223,5 kB) 2017-09-07
857 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 857 (225,1 kB) 2017-09-07
856 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 856 (224,9 kB) 2017-09-07
855 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 855 (223,4 kB) 2017-09-07
854 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 854 (230,9 kB) 2017-09-07
853 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 853 (1,3 MB) 2017-09-07
852 Oświadczenie rządowe z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisaną w Warszawie dnia 5 maja 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 852 (274,8 kB) 2017-09-07
851 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i specjalnych, podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 851 (1,0 MB) 2017-09-07

< Pozycje nr 801 - 850