Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2018 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-295

< Pozycje nr 201 - 250


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
295 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „DIALOG” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 295 (226,6 kB) 2018-03-16
294 Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 294 (231,5 kB) 2018-03-16
293 Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 293 (234,6 kB) 2018-03-16
292 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 292 (222,0 kB) 2018-03-16
291 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 291 (221,0 kB) 2018-03-16
290 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 290 (221,8 kB) 2018-03-16
289 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 289 (229,6 kB) 2018-03-16
288 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 288 (7,4 MB) 2018-03-16
287 Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 287 (229,9 kB) 2018-03-15
286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 286 (221,9 kB) 2018-03-15
285 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 285 (222,2 kB) 2018-03-15
284 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2017 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 284 (233,7 kB) 2018-03-15
283 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 283 (222,4 kB) 2018-03-14
282 Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 282 (241,9 kB) 2018-03-14
281 Komunikat Nr 03/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 281 (318,8 kB) 2018-03-13
280 Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 280 (228,8 kB) 2018-03-13
279 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 279 (240,2 kB) 2018-03-13
278 Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin pracy Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 278 (227,3 kB) 2018-03-12
277 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 277 (224,1 kB) 2018-03-12
276 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 276 (227,0 kB) 2018-03-12
275 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 marca 2018 r. w 50. rocznicę Marca ’68 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 275 (226,2 kB) 2018-03-09
274 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 274 (222,5 kB) 2018-03-08
273 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 273 (226,9 kB) 2018-03-08
272 Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 272 (235,7 kB) 2018-03-08
271 Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 271 (230,1 kB) 2018-03-08
270 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w 50. rocznicę Marca ʼ68 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 270 (225,0 kB) 2018-03-08
269 Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020” Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 269 (233,6 kB) 2018-03-08
268 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 268 (229,8 kB) 2018-03-08
267 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 267 (232,3 kB) 2018-03-08
266 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 266 (229,9 kB) 2018-03-07
265 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa, w 100. rocznicę Jego śmierci Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 265 (229,2 kB) 2018-03-07
264 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 264 (262,9 kB) 2018-03-07
263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 263 (225,6 kB) 2018-03-07
262 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 23 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 262 (223,2 kB) 2018-03-07
261 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 261 (224,1 kB) 2018-03-07
260 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisaną w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 260 (288,9 kB) 2018-03-06
259 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisana w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 259 (1007,5 kB) 2018-03-06
258 Oświadczenie rządowe z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisanym w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 258 (292,5 kB) 2018-03-06
257 Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Nauki, Badań i Gospodarki Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, podpisane w Warszawie dnia 29 czerwca 2017 r. i w Wiedniu dnia 4 sierpnia 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 257 (679,3 kB) 2018-03-06
256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 256 (224,3 kB) 2018-03-05
255 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 255 (230,1 kB) 2018-03-05
254 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 254 (231,2 kB) 2018-03-05
253 Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 253 (239,2 kB) 2018-03-02
252 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.4.2018 w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 252 (234,2 kB) 2018-03-02
251 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 115.3.2018 w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2018 pozycja 251 (319,8 kB) 2018-03-02

< Pozycje nr 201 - 250