Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2013 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | 601-650 | 651-700 | 701-750 | 751-800 | 801-850 | 851-900 | 901-950 | 951-1000 | 1001-1041

< Pozycje nr 951 - 1000

Dziennik dla roku 2014 >

Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
1041 Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1041 (516,3 kB) 2013-12-31
1040 Uchwała Nr 230 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1040 (497,9 kB) 2013-12-31
1039 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1039 (502,5 kB) 2013-12-31
1038 Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1038 (506,4 kB) 2013-12-30
1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1037 (644,3 kB) 2013-12-30
1036 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1036 (636,3 kB) 2013-12-30
1035 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1035 (632,5 kB) 2013-12-30
1034 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1034 (664,7 kB) 2013-12-30
1033 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1033 (628,4 kB) 2013-12-27
1032 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1032 (497,2 kB) 2013-12-24
1031 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1031 (654,6 kB) 2013-12-20
1030 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2014 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1030 (653,9 kB) 2013-12-20
1029 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1029 (672,9 kB) 2013-12-19
1028 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1028 (662,7 kB) 2013-12-19
1027 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1027 (663,5 kB) 2013-12-19
1026 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1026 (658,6 kB) 2013-12-18
1025 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1025 (701,9 kB) 2013-12-17
1024 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1024 (853,2 kB) 2013-12-17
1023 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1023 (614,5 kB) 2013-12-16
1022 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1022 (636,8 kB) 2013-12-16
1021 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1021 (628,9 kB) 2013-12-16
1020 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1020 (653,9 kB) 2013-12-16
1019 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1019 (631,8 kB) 2013-12-16
1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1018 (629,0 kB) 2013-12-16
1017 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem św. Jana z Dukli Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1017 (629,5 kB) 2013-12-16
1016 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1016 (630,0 kB) 2013-12-16
1015 Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1015 (653,7 kB) 2013-12-16
1014 Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1014 (627,0 kB) 2013-12-16
1013 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1013 (508,9 kB) 2013-12-13
1012 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 115-12-13 w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1012 (510,6 kB) 2013-12-13
1011 Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1011 (668,2 kB) 2013-12-13
1010 Komunikat Nr 12/2013/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1010 (513,7 kB) 2013-12-13
1009 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1009 (7,4 MB) 2013-12-13
1008 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1008 (621,1 kB) 2013-12-13
1007 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1007 (652,1 kB) 2013-12-13
1006 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1006 (632,5 kB) 2013-12-13
1005 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1005 (652,2 kB) 2013-12-13
1004 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1004 (634,6 kB) 2013-12-13
1003 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1003 (644,2 kB) 2013-12-13
1002 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1002 (498,2 kB) 2013-12-12
1001 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2013 pozycja 1001 (498,3 kB) 2013-12-12

< Pozycje nr 951 - 1000

Dziennik dla roku 2014 >