Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Monitor Polski 2017 r. separator

    
Pozycje: 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-282

< Pozycje nr 201 - 250


Lista aktów
PozycjaTytułPlikiData ogłoszenia
282 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 282 (314,4 kB) 2017-03-24
281 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość Narodu Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 281 (225,9 kB) 2017-03-24
280 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017–2022 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 280 (234,4 kB) 2017-03-24
279 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 279 (301,7 kB) 2017-03-24
278 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich na Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 278 (227,5 kB) 2017-03-23
277 Postanowienie nr 110.7.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 277 (224,0 kB) 2017-03-23
276 Postanowienie nr 110.6.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 276 (225,0 kB) 2017-03-23
275 Postanowienie nr 110.5.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 275 (225,0 kB) 2017-03-23
274 Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 274 (224,4 kB) 2017-03-23
273 Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 273 (226,5 kB) 2017-03-23
272 Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 272 (226,1 kB) 2017-03-23
271 Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 271 (225,2 kB) 2017-03-23
270 Postanowienie nr 115.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu profesora Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 270 (340,6 kB) 2017-03-22
269 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 269 (229,2 kB) 2017-03-22
268 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 268 (225,5 kB) 2017-03-22
267 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 267 (225,4 kB) 2017-03-20
266 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2016 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 266 (233,8 kB) 2017-03-17
265 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 265 (517,1 kB) 2017-03-16
264 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 264 (374,1 kB) 2017-03-16
263 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uczczenia pamięci profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 263 (229,1 kB) 2017-03-16
262 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 262 (232,5 kB) 2017-03-15
261 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 261 (226,9 kB) 2017-03-15
260 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 260 (17,8 MB) 2017-03-15
259 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 259 (229,3 kB) 2017-03-14
258 Komunikat Nr 3/2017/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 258 (320,3 kB) 2017-03-14
257 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 257 (230,1 kB) 2017-03-09
256 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2016 r. (przewodnictwo Słowacji w Radzie Unii Europejskiej) Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 256 (226,9 kB) 2017-03-08
255 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2017 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 255 (232,2 kB) 2017-03-08
254 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 254 (230,6 kB) 2017-03-08
253 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 253 (7,7 MB) 2017-03-08
252 Zarządzenie nr 8/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 500 zł Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 252 (438,8 kB) 2017-03-07
251 Oświadczenie rządowe z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kuwejt o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r. Pobierz dokument Monitor Polski, rok 2017 pozycja 251 (290,6 kB) 2017-03-07

< Pozycje nr 201 - 250